subject
Arts, 07.07.2022 03:10 schoolemailonlyno1

How do you create depth on a piece of paper? A. Create a foreground, mid-ground, background
B. All answers apply
C. Use a variety of sizes
D. Overlap

ansver
Answers: 3

Other questions on the subject: Arts

image
Arts, 23.06.2019 06:10, adam4119
In 1907, the retrospective on the work of 19th century post-impressionist georges seurat influenced the development of cubism in a radical way through his painting titled, “sunday afternoon on the island of la grande jatte.” ? ?
Answers: 2
image
Arts, 23.06.2019 18:30, jchay02
Brancusi's well-known sculpture of a bird was intended to a. display the physical qualities of a bird. b. emphasize the relative size of birds to humans. c. show the calming attributes of birds. d. emphasize the graceful qualities of a bird. select the best answer from the choices provided a b c d
Answers: 1
image
Arts, 24.06.2019 12:40, marie2061
Plz apex
Answers: 1
image
Arts, 24.06.2019 20:00, kaneisha20
Dynastia miziołków! krzyżówka: 1. kropka przecinek 2. nazwisko autorki książki. 3. im. kornela makuszyńskiego - otrzymaa ją za ,,dynastię miziołków''. 4. maniak techniki komputerowej. 5. grają w ,,czarnego piotrusia" zagląda w karty i kantuje. 6. jest kłamczuchą i skarzypytą. liczba liter każdej odpowiedzi: 1. (12) 2. (5) 3. (7) 4. (8) 5. (8) 6. (8) daje naj za dobra odpowiedź
Answers: 1
You know the right answer?
How do you create depth on a piece of paper? A. Create a foreground, mid-ground, background
...

Questions in other subjects:

Konu
English, 06.10.2021 01:00
Konu
Mathematics, 06.10.2021 01:00
Konu
Mathematics, 06.10.2021 01:00